Bộ chữ Gamuda Yên Sở

THÔNG TIN DỰ ÁN – Công trình: bộ chữ Gamuda Yên Sở – Địa điểm: Khu đô thị Gamuda, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội – Chủ đầu tư: Công ty Cổ…

Xem tiếp

Cổng chào KĐT Gamuda

THÔNG TIN CHUNG – Công trình: biển cổng chào Gamuda – Địa điểm:Khu đô thị Gamuda, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội – Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần…

Xem tiếp